INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, kod pocztowy 64-234, adres e-mail: starkowo6@wp.pl, tel. 065-549-60-45.

Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym "Przyjaciele Szkoły" oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Witaj na stronie naszej Szkoły w Starkowie!

  • Slajd
  • Slajd
  • Slajd

Po zlikwidowaniu publicznej szkoły w 2004 roku Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” powołało do życia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, stając się dla niego organem prowadzącym. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli rok wcześniej 22 kwietnia 2003 r. Szkoła zatrudnia wykształconą kadrę pedagogiczną, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną.

Co nowego w Przedszkolu?

O naszej szkole...

I kto by pomyślał, że Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” okaże się strzałem w dziesiątkę? To wręcz niesamowite, jak przez kilka lat może się zmienić szkoła. Szkoła, czyli co? Szkoła to budynek, to dzieci, pracownicy, rodzice, partnerzy, sprzęt, metody nauczania, wycieczki i wiele więcej.


W kilku zdaniach nie sposób wymienić wszystkich naszych sukcesów. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę między Publiczną Szkołą Podstawową w Starkowie a Niepublicznym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, bo przecież nowa elewacja, okna, dach, rolety, drzwi.

A pamiętacie szare, zniszczone i spróchniałe miejsce służące za magazyn rzeczy nieużywanych? Teraz 4 sale lekcyjne! A łazienki? Korytarze? Sale lekcyjne? Zniszczone ściany i podłogi, stare meble, ponure kolory – to wszystko odeszło do lamusa. Uczniów witają jasne wnętrza, wesołe zabawki, nowe meble, tablice multimedialne i interaktywne, tablety, estetyczne sanitariaty.

Nasza placówka jest ceniona przez rodziców, o czym świadczy duża liczba dzieci w Przedszkolu i Szkole, a także wielkie zaangażowanie Rady Rodziców we wszelkie zabawy, spotkania, imprezy, festyny. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie to nie tylko relacja uczeń-nauczyciel, to współpraca i zrozumienie między Stowarzyszeniem, Radą Pedagogiczną, Gminami, Rodzicami, Dziećmi, Seniorami, Przedsiębiorcami, Organizacjami Pozarządowymi.

Szkoła zatrudnia wykształconą kadrę pedagogiczną, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną.

Szkoła i Przedszkole w Starkowie słynie także z zaangażowania w sprawy wsi i jej mieszkańców. To dla nich organizujemy Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Zabawę Andrzejkową, Wielkie Kolędowanie, Jasełka.... Nasi uczniowie zawsze reprezentują Szkołę podczas wiejskich dożynek.

Nie możemy zapomnieć o korzystaniu z nowatorskich metod nauczania. Kierujemy się dewizą, że najskuteczniejszym sposobem nauczania jest doświadczenie. Dlatego angażujemy się w liczne działania projektowe. Dzięki temu uczniowie i przedszkolaki uczą się samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, dbania o środowisko, patriotyzmu, korzystania z nowoczesnych technologii. Warto wspomnieć chociażby o Szkole Małego Inżyniera - programie, dzięki któremu Szkoła wygrała roboty! W roku szkolnym 2020/2021 realizowaliśmy zajęcia w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Otrzymaliśmy wiele pomocy dydaktycznych do nauki programowania, elektroniki, podglądania rozszerzonej rzeczywistości oraz 25 tabletów i aparat fotograficzny! Nasi uczniowie brali udział w wycieczkach dofinansowanych z programu Poznaj Polskę. W roku szkolnym 2022/2023 przystąpiliśmy do programu MEiN pt. Laboratoria Przyszłości.   

Nasi absolwenci to ludzie, którzy dobrze znają nie tylko swoją okolicę, bo przecież liczne wyjazdy, wycieczki, biwaki to okazja to poznania wielkich miast (w tym zagranicznych - Praga, Berlin, Londyn, Mediolan), sprawdzenia swoich możliwości (także językowych) i zdobycia ciekawych doświadczeń. Język angielski szlifują również podczas corocznych wyjazdów na Euroweek. Możemy pochwalić się ogromną liczbą dzieci potrafiących jeździć na nartach i snowboardzie. Umiejętności te zdobyli podczas wyjazdów organizowanych w czasie ferii zimowych. Młodzież z naszej Szkoły to również ludzie biorący udział w życiu kulturalnym. Wyjazdy do kina i teatru to dla nich żadna nowość.   

Można by jeszcze wiele wymieniać… Współpraca ze szkołą na Ukrainie, szkolny Wolontariat, różnorodne zajęcia pozalekcyjne (kółko szachowe, kółko taneczne, zajęcia z robotyki), wysokie wyniki nauczania, rozwijanie zainteresowań, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, darmowe wycieczki zagraniczne, darmowe podręczniki, pomoc specjalistów... Ale przecież to wszystko już wiecie :)

Starkowo
Starkowo
Starkowo