INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, kod pocztowy 64-234, adres e-mail: starkowo6@wp.pl, tel. 065-549-60-45.

Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym "Przyjaciele Szkoły" oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Witaj na stronie naszej Szkoły w Starkowie!

Po zlikwidowaniu publicznej szkoły w 2004 roku Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” powołało do życia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, stając się dla niego organem prowadzącym. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli rok wcześniej 22 kwietnia 2003 r. Szkoła zatrudnia wykształconą kadrę pedagogiczną, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną.

Co nowego w Przedszkolu?

Co nowego w Gimnazjum?

O naszej szkole...

Szkoła zatrudnia wykształconą kadrę pedagogiczną, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną.

I kto by pomyślał, że „Przyjaciele Szkoły” okażą się strzałem w dziesiątkę? To wręcz niesamowite, jak przez dziesięć lat może się zmienić szkoła. Szkoła, czyli co? Szkoła to budynek, to dzieci, pracownicy, rodzice, partnerzy, sprzęt, metody nauczania, wycieczki i wiele więcej.

W kilku zdaniach nie sposób wymienić wszystkich naszych sukcesów. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę między Publiczną Szkołą Podstawową w Starkowie a Niepublicznym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, bo przecież nowa elewacja, okna, dach, rolety, drzwi.

A pamiętacie szare, zniszczone i spróchniałe miejsce służące za magazyn rzeczy nieużywanych? Teraz 4 sale lekcyjne! A łazienki? Korytarze? Sale przedszkolne i lekcyjne? Zniszczone ściany i podłogi, stare meble, ponure kolory – to wszystko odeszło do lamusa. Uczniów witają jasne wnętrza, wesołe zabawki, nowe meble, tablice multimedialne i interaktywne, tablety, estetyczne sanitariaty.

Nasza placówka jest ceniona przez rodziców, o czym świadczy duża liczba dzieci w Przedszkolu i Szkole, a także wielkie zaangażowanie Rady Rodziców we wszelkie zabawy, spotkania, imprezy, festyny. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie to nie tylko relacja uczeń-nauczyciel, to współpraca i zrozumienie między Stowarzyszeniem, Radą Pedagogiczną, Gminami, Rodzicami, Dziećmi, Seniorami, Przedsiębiorcami, Organizacjami Pozarządowymi.


Szkoła i Przedszkole w Starkowie słynie także z zaangażowania w sprawy wsi i jej mieszkańców. To dla nich organizujemy Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Zabawę Andrzejkową, Wielkie Kolędowanie, Jasełka.... Nasi uczniowie zawsze reprezentują Szkołę podczas wiejskich dożynek.

Nie możemy zapomnieć o korzystaniu z nowatorskich metod nauczania. Kierujemy się dewizą, że najskuteczniejszym sposobem nauczania jest doświadczenie. Dlatego angażujemy się w liczne działania projektowe. Dzięki temu uczniowie i przedszkolaki uczą się samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, dbania o środowisko, patriotyzmu, korzystania z nowoczesnych technologii. Warto wspomnieć chociażby o Szkole Małego Inżyniera - programie, dzięki któremu Szkoła wygrała roboty! W roku szkolnym 2020/2021 realizowaliśmy zajęcia w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Otrzymaliśmy wiele pomocy dydaktycznych do nauki programowania, elektroniki, podglądania rozszerzonej rzeczywistości oraz 25 tabletów i aparat fotograficzny!  

Nasi absolwenci to ludzie, którzy dobrze znają nie tylko swoją okolicę, bo przecież liczne wyjazdy, wycieczki, biwaki to okazja to poznania wielkich miast (w tym zagranicznych - Praga, Berlin, Londyn, Mediolan), sprawdzenia swoich możliwości (także językowych) i zdobycia ciekawych doświadczeń. Język angielski szlifują również podczas corocznych wyjazdów na Euroweek. Możemy pochwalić się ogromną liczbą dzieci potrafiących jeździć na nartach i snowboardzie. Umiejętności te zdobyli podczas wyjazdów organizowanych w czasie ferii zimowych. Młodzież z naszej Szkoły to również ludzie biorący udział w życiu kulturalnym. Wyjazdy do kina i teatru to dla nich żadna nowość.   

Można by jeszcze wiele wymieniać… Współpraca ze szkołą na Ukrainie, szkolny Wolontariat, różnorodne zajęcia pozalekcyjne (kółko szachowe, kółko taneczne, zajęcia z robotyki), wysokie wyniki nauczania, rozwijanie zainteresowań, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, darmowe wycieczki zagraniczne, darmowe podręczniki, pomoc specjalistów... Ale przecież to wszystko już wiecie :)

Starkowo
Starkowo
Starkowo