INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, kod pocztowy 64-234, adres e-mail: starkowo6@wp.pl, tel. 065-549-60-45.

Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym "Przyjaciele Szkoły" oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Bezpieczne wakacje

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i…

Czytaj więcej
Narodowe Czytanie

2 września 2016 r. nasi uczniowie wzięli udział w akcji Narodowego Czytania „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie.

Czytaj więcej
Poczytaj mi, gimnazjalisto!

W kwietniu przypadał Między Narodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w związku z tym w ramach promocji czytelnictwa w naszej szkole zorganizowano akcję „Poczytaj mi, gimnazjalisto”.

Czytaj więcej
Festiwal Nauki i Sztuki

W środę 20 kwietnia gimnazjaliści wzięli udział w XIX Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczniowie wysłuchali wykładów prowadzonych przez profesorów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej
Warsztaty teatralne

12 marca 2016 roku o godzinie 12:00 odbyły się w Centrum Kultury w Śmiglu warsztaty teatralne, ze znanym aktorem, Panem Zbigniewem Walerysiem.

Czytaj więcej