Dowóz dzieci szkolnych:

6.40 - Przemęt-Kasztany

6.45 - Siekówko

6.55 – Perkowo

7.00 – Przemęt, Zaborowo

7.05 – Przemęt- Rynek

7.10 – Przemęt - Bank

7.15 – Błotnica

7.20 – Radomierz

7.25 – Starkowo

7.35 – Bucz

7.40 – Barchlin

7.45 - Boszkowo

7.50 – Starkowo

 

Odwóz dzieci szkolnych:

10.00 – Starkowo

10.05  – Błotnica

10.10  – Przemęt - Bank

10.15  – Przemęt - Kasztany

10.20 – Przemęt – Rynek

10.25 – Przemęt - Zaborowo

10.30  - Perkowo

10.35 - Siekówko

10.45 -  Radomierz

10.50 -  Olejnica

11.00 - Starkowo

11.05 - Boszkowo

11.10 - Bucz

11.15 - Barchlin

11.25 - Starkowo