W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zgłosiliśmy naszą jutrzejszą inicjatywę i staniemy się częścią ogólnoeuropejskiego projektu. 

Jesienne spotkanie aktywnych to impreza sportowa połączona z obchodami Dnia Chłopca. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży oraz lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku wykorzystując bazę sportowo- rekreacyjną znajdującą się w naszej szkole. Podczas imprezy odbędą się towarzyskie mecze piłki nożnej, rekreacyjne rozgrywki w dwa ognie, owocowa loteria.

https://etspolska.pl/index.php/wydarzenie/?id=990&nazwa=Jesienne+spotkanie+aktywnych