Informujemy, że 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć.