INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, kod pocztowy 64-234, adres e-mail: starkowo6@wp.pl, tel. 065-549-60-45.

Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym "Przyjaciele Szkoły" oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ!

W szkole już czuć Święta! W piątek, 4 grudnia, z samego rana, klasę I a odwiedził prawdziwy, najprawdziwszy Święty Mikołaj! Nasz gość, mimo, że trochę pogroził palcem, był bardzo miły i obdarował nas upominkami, które przysporzyły nam sporo radości.

Czytaj więcej
Andrzejkowe Czary - Mary

"Listopad, gdy kończy dzień i gwiazdka się pokaże, spotkamy się przy blasku świec, jak tradycja każe. Zaszczeka pies, gęś złapie ser i buty staną w rzędzie, na wodę wosk poleje się i tajemniczo będzie. Niech wieczór ten obieca nam dni piękne i los nowy, niech spełnią się najlepsze z wróżb w ten…

Czytaj więcej
ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 10 grudnia 2015 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci klas podstawowych oraz gimnazjum.

Czytaj więcej