Utopiliśmy Marzannę szkaradną,

niech z nią troski zimowe przepadną.

Zrobiliśmy wiosenne porządki,

sprzątnęliśmy wszystkie kątki.

Czwartek, 16 marca, był bardzo intensywny w naszej szkole. Już od rana część naszych uczniów wyruszyła na spacer "z kijkami". Następnie cała szkoła wyruszyła w barwnym pochodzie ulicami Starkowa. Każda klasa ubrała się w barwy flagi wylosowanego wcześniej państwa. Po powrocie były wesołe zabawy i pląsy przy muzyce. Radość sprawiły dzieciom hot dogi. KlasyI-III posadziły cebule oraz wysiały nasionka w swoich ogródkach. Starsi sadzili drzewa, krzewy, kwiaty oraz porządkowali teren po zimie. Wszyscy bardzo dobrze się przy tym bawili.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu IOM finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji. Galeria zdjęć: