INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, kod pocztowy 64-234, adres e-mail: starkowo6@wp.pl, tel. 065-549-60-45.

Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym "Przyjaciele Szkoły" oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

MIKOŁAJKI!!!

6 grudnia już od rana czekaliśmy na wizytę Mikołaja. Niestety Mikołaj nas nie odwiedził.............

Czytaj więcej
Mikołajki

„Drogi święty Mikołaju, przybądź do nas, bo już czas. Wszystkie dzieci Cię kochają i serduszka biją nam”

Czytaj więcej
SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

Gdy my się w przedszkolu bawimy, gdy każdy z nas dobrze się czuje to górnik odważny i dzielny, głęboko pod ziemią pracuje. Trudna to praca wcale nie lekka, dzwonią kilofy, pot z czoła zcieka.

Czytaj więcej
Spotkanie z górnikiem

„Głęboko pod ziemią górnicy pracują, czarny węgiel w ziemi kilofami kują. On dużo energii człowiekowi daje, dzięki niemu światło, ogrzane mieszkanie”

Czytaj więcej
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA!

Jak ja kocham misia mego Nie potrafię żyć bez niego. Zawsze chętny do pomocy Rano, w dzień, a nawet w nocy. Gdy przytulam mocno go To magiczną czuję moc.

Czytaj więcej