INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Przyjaciele Szkoły" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, kod pocztowy 64-234, adres e-mail: starkowo6@wp.pl, tel. 065-549-60-45.

Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym "Przyjaciele Szkoły" oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie jest Pan Dariusz Groń, adres e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

NASZE OSTATKI

Na zakończenie karnawału Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę dla klas IV – VI. DJ Mikołaj zadbał o dobrą muzykę, a opiekunki samorządu o gry i zabawy.

Czytaj więcej
ŻYWA LEKCJA HISTORII

W poniedziałek, 15 lutego wszystkie klasy miały okazję uczestniczyć w pokazie historycznym "Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka".

Czytaj więcej
Balik karnawałowy.

8 lutego w sali wiejskiej w Starkowie odbył się Bal Karnawałowy dla wszystkich grup z naszego przedszkola. „Pszczółki” również chętnie wzięły w nim udział.

Czytaj więcej
BAL KARNAWAŁOWY KLAS I-III

We wtorek - 9 lutego, gdy przypadał tzw. „śledzik” – ostatni dzień karnawału, klasy I-III postanowiły wykorzystać ten czas na rozrywki taneczne, organizując balik karnawałowy.

Czytaj więcej
TRZYLATKI ROBIĄ KANAPKI ;)

Dziś tj. 2.02.2016 r. grupa 3- latków podjęła wielkie wyzwanie – przedszkolaki samodzielnie przygotowały pyszne i zdrowe śniadanie. Dzieci przyniosły do przedszkola potrzebne produkty.

Czytaj więcej
Przedstawienie „Śnieżynka Malwinka”

Tuż przed świętami 21 grudnia dzieci ze świetlicy szkolnej w Starkowie razem ze swoją panię Emilią Kiełczewską wystawili dzieciom z najstarszych grup w przedszkolu „Biedronek” i „Pszczółek” przedstawienie pt. „Śnieżynka Malwinka”.

Czytaj więcej
Zimowe zabawy na śniegu.

Zimowe zabawy na śniegu. Ach jak dobrze, przyszła zima! Już śnieg pada i mróz trzyma. Jest też zdrowo i wesoło, bo śmiech dzieci słychać wkoło.

Czytaj więcej